SPLITLEASING

Hvad er Splitleasing

Splitleasing er ofte en rigtig god løsning hvis du bruger bilen både privat og arbejdsrelateret. Splitleasing er særdeles attraktivt for dig med stort arbejdsmæssig kørselsbehov og mindre privatkørsel. Typisk skal du have en privat andel på under 40% af det samlede antal kilometer du kører, før du bør overveje splitleasing.

I sin enkelthed er splitleasing en fordeling af udgifterne til bildrift mellem privat og erhverv, hvilket giver en væsentlig økonomisk besparelse eftersom virksomheden betaler størstedelen af udgifterne til bildriften med ubeskattede midler, samtidig opnår momsfradrag.

Fordele ved Splitleasing

 Hvis arbejdsgiver stiller en bil til rådighed som også anvendes til privat kørsel, er der som udgangspunkt tale om et skattepligtigt gode, der skal beskattes jf. Ligningsloven. Dog har Ligningsrådet anerkendt, at hvis en arbejdsgiver og arbejdstager leaser en bil sammen, skal der ikke nødvendigvis ske beskatning af fri bil. Årsagen er, at arbejdstager ikke får stillet en bil til rådighed af arbejdsgiver. Dette skyldes primært, at arbejdsgiver ikke påtager sig arbejdstagers forpligtelser overfor leasingselskabet, hvorfor der er tale om 2 sidestillede leasingtagere. Ergo kan man som medarbejder slippe for den fulde beskatning, som ellers følger med, når en firmabil stilles til rådighed.

Forsikring

Forsikringen på Splitleasing biler er i de fleste tilfælde også langt billigere end ved alm. køb, da den forsikrede værdi er bilens værdi uden afgift og således er tæt på 1/3 af bilens pris med afgift. Desuden har vi som selskab nogle meget attraktive aftaler på plads, som giver yderligere besparelser på forsikringen.